10 thoughts on “Bài 20 – Firebase hosting

  1. npm install -g firebase-tools
    firebase login
    firebase init -> hosting -> single page: no
    firebase serve (test)
    firebase deploy -> Done!

  2. tks anh nhiều ạ, đã đk kênh của anh để nhận thông báo khi có video mới. E đang học reactjs nên rất hi vọng thời gian tới được a chia sẻ thêm kiến thức về mảng này ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *