Hướng dẫn backup, restore database trên hosting Plesk

Hướng dẫn backup, restore database trên hosting PleskHướng dẫn backup, restore database trên hosting Plesk
1. Backup database:
Đăng nhập quản trị hosting
Chọn data cần backup
Đặt một tên bất kỳ
Sau đó click vào tên db vừa backup để tải về
2. Restore database
Đăng nhập quản trị hosting
Chọn db còn restore
Tìm data cần Restore sau đó tìm đến file lưu trữ db trên máy tính lên hosting để thực hiện restore.

Các bài hướng dẫn khác xem thêm tại:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *